ĐỌC LẠI “NHỚ TÌNH XƯA” - Nguyễn Hữu Quảng

By Khoá 7073

Hoàng hôn nắng nhạt dọi qua thềm

Thấp thỏm lòng ai mong đến đêm

Gốc bưởi còn nguyên hình thiếu nữ

Trăng rằm tròn trĩnh bóng hình em 

More...

ĐẤU VÕ - Ngọc Hùng

By Khoá 7073

Cái cầu vắt vẻo qua mương

Mặc ai qua lại còng lưng chẳng nề

Nào ai hẹn biển non thề

Nào ai nặng nợ tìm về lối xưa ...

More...

KÍ ỨC MỘT THỜI - Đặng Hồng Hải

By Khoá 7073

Mấy chục năm biền biệt

Chưa một lần trở lại trường xưa

Mường tượng trong mơ lúc mờ lúc tỏ

Những hầm tre, lũy đất đỡ bom thù

More...

CÁNH ĐỒNG MÔN - Giao Hưởng

By Khoá 7073

Có một miền kỷ niệm gọi tìm nhau

Hơn bốn chục mùa Thu mong đợi

Sáu mươi ư? Cứ tao mày mà gọi

Năm tháng dày theo cái mất cái còn

More...

HỊCH 40 NĂM - Nguyễn Xuân Dũng

By Khoá 7073

40 năm, nữa đời người,

Ra đi từ thuở lớp 10 năm nao

Bây giờ bạn ở nơi đâu

40 năm có cùng nhau sum vầy

More...

THƠ TẶNG ĐINH XUÂN LÂM - Mai Hoà Bình

By Khoá 7073

Chiến trường Lâm gửi máu xương
Bởi yêu đất nước, vì thương giống nòi
Coi thường bom đạn, hiểm nguy
Quyết chiến đấu, chẳng so bì thiệt hơn

More...

GỬI CÁC BẠN CÙNG KHÓA - Đinh Xuân Lâm

By Khoá 7073

Trưởng thành từ cái nôi trường huyện C3/NL1, mình đã có dịp tâm sự với một vài bạn cùng khóa, bốn mươi năm là khoảng thời gian xuyên suốt cuộc đời làm việc của chúng ta, nay người đã nghỉ hưu, người thì sắp nghỉ, nhưng những kỷ niệm trong veo của thời học sinh phổ thông, ai cũng nhớ mãi và trân trọng; mặc dù thời đó chúng ta rất nghèo khổ, nhưng tình người đầy ắp đến tận hôm nay.

More...

CÂY SUNG NHÀ THẦY - Nguyễn Xuân Dũng & Võ Mạnh Nga

By Khoá 7073

Thản nhiên lòng giếng mọc cây sung
Kim cổ xưa nay thật lạ lùng
Rễ cuộn bám sâu vào vách đứng
Thân vươn đâm thẳng phía không trung...

More...

XIN EM ĐỪNG GIẬN - Nguyễn Phong Cầm

By Khoá 7073

Xin em đừng giận anh

Giận làm chi tội nghiệp

Em ơi chớ trách anh

Em là người hào hiệp

More...

VỀ HỘI KHOÁ - Nguyễn Đình Quỳnh

By Khoá 7073

Ở nơi phương đó

Bạn có về đây?

Ta cùng lên mây

Vui ngày hội khóa.

More...