TÂY TIẾN (2) - Nguyễn Xuân Nguyên

By Khoá 7073

Đồng đội, đồng môn, cựu chiến binh
Con Cuông Đăng Hải đón vào dinh
...
Khách sạn trong rừng ôn kỷ niệm
Nhà sàn cạnh suối chuyện tâm tình
...

More...

TRỞ LẠI - Nguyễn Xuân Nguyên

By Khoá 7073

Phố phường đất chật lại người đông
Trở về thôn quê hưởng gió đồng

More...