VỀ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA - THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

By Khoá 7073

"Đáy sông nơi bạn tôi nằm"
Phù du ủ ấm tháng năm đắp dày

Trở về Quảng Trị hôm nay
Lại rưng giọt lệ lại day dứt lòng.

More...