VỚI CHÁU TÔM NHÂN NGÀY 21-6 - Giao Hưởng

Với cháu Tôm nhân ngày 21/6

 

 

Phu chữ, bố mày đã không theo

Giờ đến mày, vài lời ông dặn

Đã trót theo nghề chớ nên nóng giận

Hãy viết theo ngay thẳng máu tim mình

 

Không để bút cong vì uy lực, kim tiền

Biến trắng thành đen, lờ lờ thành đỏ

Đừng vô cảm với nỗi đau của gió

Và hiểu lời ú ớ của người câm

                                          

Hà Nội,  20h30 ngày 20/6/2013

Giao Hưởng

Hồng Thanh

Nhận xét

Cháu nội ông Giao Hưởng lớn lên chắc chắn đẹp trai hơn ông nhiều. Mắt sáng ngời.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24980','rog6atkh81ubavvm3arfqknb26','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-22 00:56:06','/a301784/voi-chau-tom-nhan-ngay-21-6-giao-huong.html')